0984423110
Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội

BẢO HIỂM HỖ TRỢ VIỆN PHÍ

| 24 Lượt xem

liên hệ

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

- Là công dân Việt Nam hoặc Người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ 18 đến 65 tuổi tính theo năm Dương lịch tại thời điểm bắt đầu của thời hạn bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo hiểm.
- Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm cho người thân là Vợ/ Chồng/ và con của Người được bảo hiểm với các chương trình bảo hiểm có quyền lợi tương đương hoặc thấp hơn chương trình BH của Người được BH. 
- Độ tuổi tham gia của người thân từ 18 tuổi đến 65 tuổi đối với người lớn và 5 tuổi đến 18 tuổi đối với trẻ em.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Trợ cấp nằm viện do tai nạn, bệnh tật: Giới hạn 20% Số tiền bảo hiểm/ 1 đợt điều trị nội trú hoặc không quá 2 lần chi phí thực tế phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm cho đợt điều trị đó (tùy theo điều kiện nào thấp hơn được áp dụng)
- Trường hợp Người được bảo hiểm nằm viện dưới 5 đêm nằm viện/ đợt điều trị: VBI chi trả từ đêm thứ 2 trở đi. 
- Trường hợp NĐBH nằm viện từ 5 đêm/ đợt điều trị: VBI chi trả từ đêm thứ 2 trở đi và không tính đêm nằm viện cuối cùng.
+ Hỗ trợ chi phí mai táng trong trường hợp NĐBH điều trị nội trú do nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm và tử vong tại bệnh viện: 2,000,000đ.

THỜI GIAN CHỜ

- 30 ngày đối với tai nạn
- 30 ngày đối với trường hợp bệnh (bao gồm cả thời gian phát bệnh cho đến khi kết thúc đợt điều trị/ tính theo thời điểm có bệnh, không  tính theo thời điểm điều trị và có liên quan trực tiếp đến bệnh cần điều trị).
- 1 năm đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn/ thương tật có sẵn. (tham khảo tại mục Điều kiện và điều khoản).

QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM

Nội dung Gói 1 Gói 2 Gói 3
Số tiền bảo hiểm/ năm 25,000,000 15,000,000 8,000,000
Số tiền bảo hiểm/ lần điều trị 5,000,000 3,000,000 1,600,000
Số tiền trợ cấp/ đêm nằm viện 750,000 450,000 240,000
Phí bảo hiểm/ người/ năm 625,000 375,000 200,000

 

Bình luận

BẢO HIỂM HỖ TRỢ VIỆN PHÍ

liên hệ

Sản phẩm tương tự hoặc dịch vụ tương tự thay trong nội dung website -> thông tin trang

SUNLIFE SỐNG CHỦ ĐỘNG

15,000,000 đ

36 Lượt xem

BẢO HIỂM SỨC KHỎE

liên hệ

31 Lượt xem

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

Liberty

Sunlife

Hanwa Life

PVI

Gererali

G

map google